1. You are one of the most promising artists in GREECE. Do you think that ''crisis'' made art more valuable than before?

Κανονικά, θα έπρεπε. Νομίζω πως είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όλη αυτή η κατάσταση έχει καταρρίψει τα αισθητικά κριτήρια μιας μερίδας κόσμου και πλέον δεν αντιμετωπίζουν το έργο απλά και μόνο σαν ένα διακοσμητικό στοιχείο. Έχουν αρχίσει να το βλέπουν και σαν ένα μέσο διαλόγου.
Όσον αφορά τους καλλιτέχνες, στη χώρα μας πάντα υπήρχαν αξιόλογες περιπτώσεις. Ίσως κάποιος να περίμενε περισσότερες τολμηρές προτάσεις στο δεδομένο χώρο και χρόνο. Ενδεχομένως να είναι ακόμα νωρίς για μια αποτίμηση.
Μέχρι στιγμής πάντως πιστεύω πως κάποιοι κινηματογραφιστές μας, με αρκετό θάρρος και επιμονή, έχουν καταφέρει σπουδαία πράγματα.
Normally, it should. It’s a very encouraging fact that the aesthetic criteria, of a majority of people, have changed through this situation. They no longer face the artwork only as a decorative object. They perceive it as a dialogue medium.
Regarding the artists of this country, there have been always through time various considerable cases.
Perhaps someone would have expected more vigorous samples at this specific time and place. But maybe it is too early to make an estimation. I believe that for the moment the only ones who have made considerable efforts, even abroad, are some courageous greek film makers.

 

2. What are the difficulties a young artist has to face today in this country?

Νομίζω πως πλέον οι δυσκολίες είναι οι ίδιες είτε είσαι νέος είτε μεγαλύτερος και δεν διαφέρουν πολύ από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης στο εξωτερικό.

Η αγορά έργων τέχνης στην Ελλάδα έχει καταρρεύσει και δυστυχως το αγοραστικό κοινό έχει συρρικνωθεί.

I believe that nowadays difficulties are the same either you’re younger or older and they are not very different from the difficulties artists abroad have to deal with.

 The art market in Greece has collapsed and unfortunately the buyers have become less.

 

3. What's your inspiration?

Η έμπνευση είναι κάτι πολύπλοκο και πολλές φορές απροσδιόριστο. Μπορεί να έρθει από μια καθημερινή στιγμή, να συμπληρωθεί με κάτι που διάβασες, να ανατρέξεις συνειρμικά στο παρελθόν και να μαντέψεις το μέλλον. Είναι η φωτιά πάνω στην οποία θα μαγειρευτούν όλα αυτά.

Inspiration is something very complicated and often unspecified. It could come from an every day moment, it could be added up with something you have read, it could take you back to the past and finally help you to guess the future. It is the fire on which all the above are going to be cooked.

 

4. The best things in life for an artist ...are?

Είναι μεγάλη ευτυχία το να μπορείς να πραγματοποιείς τα όνειρά σου και τις ιδέες σου. Αυτά νοηματοδοτούν την ύπαρξή μου.

It’s very satisfying to be able to materialize your dreams and your ideas. All these give point to my existence.
 

5. Are you optimist about the situation in Greece today?

Θέλω να είμαι. Η θέληση είναι σαν την έμπνευση˙ το πρώτο και πιο απαραίτητο συστατικό.

I have to be. Optimism is like inspiration; the first and most important ingredient.

 

6. Who is your favourite artist of all times, and why?

Οι καλλιτέχνες που αγαπώ είναι πάρα πολλοί μέσα στην ιστορία και για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Ξεκινάνε από τις τοιχογραφίες των σπηλαίων και φτάνουν μέχρι τον Kentridge και τον Hockney. Όλοι έχουν συμβάλλει στον τρόπο που βλέπω.

The artists that I admire through the history of art are numerous and each one for a different reason. They begin from the cave paintings and reach till Kentridge and Hockney. Every one of them is involved in the way I see.

7. What means Greece to you? Is it just a place for holidays, or something more than that?

Η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας πανέμορφος τόπος. Για εμένα είναι ένα βασικό συστατικό, ένα αναπόσπαστο κομμάτι μου. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι αυτό πιστεύουν για τους εαυτούς τους και πολλοί από τους επισκέπτες της. Εγώ έτυχε να γεννηθώ και να μεγαλώσω εδώ.

Greece isn’t just a beautiful place. To me it is a basic component, an integral part of me. I’m quiet sure that’s also what visitors of Greece believe about themselves. It just happened that I was born and raised here.

INFO:

Έργα του Νίκου Μόσχου βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Τον Οκτώβριο του 2014 θα παρουσιάσει την πέμπτη του ατομική έκθεση με την Gallery ALMA στη SWAB Art Fair στη Βαρκελώνη.

Nikos Moschos’ works can be found in private and public collections in Greece and abroad.
This October (2014) he’s going to have his fifth solo show with Gallery ALMA at SWAB Art Fair in Barcelona.